Formulář - odstoupení os smlouvy

Příloha obchodních podmínek eshopu WWW.FASTICANA.FLOX.CZ


Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: Fasticana s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Jméno a příjmení kupujícího:
Doručovací adresa:
Telefonní číslo:
Email:
Označení zboží :
Počet kusů:
Datum převzetí zboží:
Kupní cena:
Kupní cenu vrátit na účet č.:

Poučení:
Toto odstoupení může být zasláno prodávajícímu i emailem. Doručeno je okamžikem potvrzení převzetí emailu ze strany prodávajícího kupujícímu, bez takového potvrzení nelze považovat takové odstoupení kupujícího za řádně prodávajícímu doručené.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (tedy nikoliv nákladů, které vznikly spotřebiteli při vrácení zboží) stejným způsobem.  Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Datum odstoupení: ______________________ Podpis: _______________________

Zboží může být vraceno bez udání důvodu. Přesto bychom Vás rádi v rámci stálého zkvalitňování našich služeb požádali o sdělení důvodů, které Vás vedou k vrácení zboží. Pomůže nám to zpříjemnit případné další nákupy Vám i dalším našim zákazníkům. Vyplnění níže uvedených položek není povinné a nijak neovlivňuje proces odstoupení od smlouvy. Děkujeme.


☐ Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě:

☐ Zboží nefunguje tak, jak má          ☐ Zboží neodpovídá vyobrazení
☐ Nakoupím jinde levněji – odkaz:

☐ Jiný důvod:

Přihlášení